Reference

Cafe restoran TANKER

Lokacija: Novi Beograd
Projektant: arh.Vidić Saša
Materijali: Antico Fero, Coccio Antico
Izvođač: BOBADEX